1

Bulkhandling Equipment en Componenten

Adbulco is een specialist in mogelijkheden en oplossingen voor de stortgoedindustrie. Meer dan 40 jaar ervaring met poeders, granulaten, mineralen en andere droge stortgoederen staat garant voor inventieve en bewezen oplossingen. Adbulco biedt componenten als afsluiters, vlinderkleppen, doseersluizen, wisselkleppen, doseer- en transportwormen, klontenbrekers. Door onze modulaire bouwwijze kunnen wij economisch en snel speciale uitvoeringen in verschillende materialen in de door u gewenste vorm gebouwd en geleverd worden.

2

Roterende doorval- en doorblaassluizen

Adbulco heeft meer dan 40 jaar ervaring met het toepassen van roterende doorval- en doorblaassluizen in vele industrie takken. Adbulco en haar partners zijn toonaangevende specialisten op dit gebied. Uitgebreide productenlijnen, in breedte en diepte, van doorval- en doorblaassluizen variƫrend van een eenvoudige stofsluis tot draaisluizen in speciale materialen voor u op maat gemaakt voor de verwerking zeer kritische producten in extreme omgevingen.

3

ATEX uitvoeringen

ATEX richtlijn: Vanaf 20 april 2016 moeten alle explosieveilige producten die op de markt gebracht worden voldoen aan de nieuwe richtlijn 2014/34/EU, welke in de volksmond bekend is als ATEX 114. Gelijktijdig met deze vernieuwing wordt de bestaande ATEX 137 ongewijzigd omgedoopt in ATEX 153. Deze nieuwe nummering stamt van de hoofdstukken uit het Europese Verdrag van Lissabon. Adbulco, Advanced Bulk Components, blijft haar producten ontwikkelen en innoveren om op het hoogste niveau te kunnen we inspelen op de hoge eisen die aan producten worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer sluizen ingezet worden bij de productie in een explosie gevaarlijke omgeving, waar een explosiegevaar inwendig en/of uitwendig heerst. Het ATEX keurmerk voor onze sluizen is het resultaat van onze inspanningen. Onze sluizen zijn geschikt voor een breed toepassingsgebied binnen de ATEX omgevingen. Doorvalsluizen en doorblaassluizen zijn sinds kort leverbaar als autonoom beveiligingssysteem. Afhankelijk van uw ATEX eisen bieden wij u een passende draaisluis aan. Mogelijkheden zijn: Geschikt voor stofklasse Inwendig geschikt voor zone 20 Explosie drukstootvast Vlammendoorslagvast in twee richtingen; Afhankelijk van de gemonteerde aandrijving: Uitwendig geschikt voor zone 1, 21, 2 en 22, II 2G/D en II 3G/D. Versies conform ATEX 2014/34/EU leverbaar Versies conform ATEX 2014/34/EU leverbaar, specificaties tot en met Groep II Categorie 1D/2GD Vlamdoorslagzekere versies geschikt voor St2 producten leverbaar

Adbulco levert op wens de sluizen in de volgende uitvoeringen:

Vierkante flenzen                         
100x100 t/m 1000x1000
Ronde flenzen DN 150 t/m DN 350
Gegoten uitvoeringen in Roestvast staal, Gietijzer
Stabiele lasconstructie van Constructiestaal S 235JRG2 (St. 37-2) Ketelplaat H ll
ATEX Zone 1,2 en 21,22
ATEX Druksttoot- en vlammendoorslagvast

Adbulco werkt naar de laatste technische ontwikkelingen. Daarom kunnen de producten zoals beschreven op deze site afwijken van de praktische uitvoering.

Explosieveiligheid

Om een explosie onder atmosferische omstandigheden plaats te kunnen laten vinden zijn drie basisfactoren benodigd. Dit zijn:

  • brandbaar gas, damp, nevel of stof
  • zuurstof (lucht)
  • ontstekingsbron (elektrisch of niet-elektrisch)

Dit wordt veelal grafisch weergegeven in de zogeheten branddriehoek. Explosies kunnen voorkomen worden door één van deze drie factoren uit de branddriehoek te elimineren. De aanwezigheid van brandbare stoffen kan in veel bedrijfsprocessen niet voorkomen worden. Evenzo is het praktisch veelal niet haalbaar de zuurstof weg te nemen. In bedrijfsprocessen werken meestal ook mensen, dus zuurstof is onmisbaar. De meest praktische methode is dus het elimineren van de ontstekingsbron.
Vergeet daarbij niet een eventuele kans op statische elektriciteit als ontstekingsbron.

Een brandbaar materiaal is alleen ontstekingsgevaarlijk als het in de juiste mengverhouding met zuurstof aanwezig is. Voor elk brandbaar materiaal bestaat er een karakteristiek (parabool) waarbij de LEL (lower explosion level) en UEL (upper explosion level) zijn vastgelegd.
De top van de parabool is het punt waarop het materiaal het meest ontstekingsgevoelig is en dus maar een zeer minimale ontstekingsenergie nodig heeft om te ontsteken. Op dit zelfde punt treedt ook de hoogste explosiedruk op als het materiaal ontstoken wordt.

Er is een onderscheid te maken in methoden van explosiebeveiliging. Voorkeur is om vanaf de eerste methode te bepalen of hier een mogelijke oplossing voor uw applicatie haalbaar is.

Primaire explosie beveiliging:

het wegnemen of weghouden van de brandbare stof (bijvoorbeeld inertiseren of onder inwendige overdruk plaatsen).

Secundaire explosie beveiliging:

door middel van beschermingswijzen (BTO’s) de ontstekingsbron elimineren (bijvoorbeeld drukvast omkapselen, ingieten met gietmassa of intrinsiekveilig maken met zenerbarrières).

Tertiare explosie beveiliging:

als het echt niet anders kan; explosies gecontroleerd toelaten door de gevolgen er van te beperken door het gebruik van breekplaten, vlamdovers en/of explosieluiken.

Bron: Bartec.

Voor verdere informatie volg onderstaande link;

http://bartec.nl/inhoud/explosieveiligheid/ex-zoneindeling.shtml