Over Adbulco

Gasdichte sluis

Adbulco 35 jaar productkennis gecombineerd met expertise van leveranciers

Adbulco Trading BV in Haarlem levert hoogwaardige componenten en systemen voor het interne transport en de op- en overslag van stortgoederen, vloeistoffen en gassen. Productkennis en expertise opgedaan bij KSB, DMN Westinghouse en 15 jaar Adbulco worden daarbij gecombineerd met zorgvuldig gekozen huisleveranciers die ook over lang jarige kennis beschikken.

Adbulco treedt niet op als verkoopkantoor, maar is een technisch partnerschap aangegaan met hoogwaardige leveranciers. De basis van de succesvolle samenwerking is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Met de inzet van diverse componenten en modulair gebouwde systemen kunnen we klanten steeds passende oplossingen aanbieden.

Adbulco in Bulk mei 2012.pdf